Newsletter

Schrijf u in voor mijn nieuwsbrief en blijf op de hoogte van mijn werk en exposities.

Please subscribe to my newsletter so I can keep you informed of my work and exhibitions.

Uw gegevens worden alleen gebruik om u op de hoogte te houden van mijn activiteiten en mijn werk. Om deze nieuwsbrief te kunnen versturen gebruik ik Mailchimp, hiermee deel ik dus uw gegevens.

I will only use your data to keep you informed of my activities and work. I use Mailchimp to send newsletters, I’ll be sharing this information with them for the sole purpose of keeping you informed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑